ตารางการอบรม

สามารถดาว์นโหลดตารางการอบรมได้ที่นี่ ...

Download

หนังสือเชิญอบรม

สามารถดาว์นโหลดหนังสือเชิญอบรมได้ที่นี่ ...

Download

กำหนดการอบรม

หลักสูตรที่ 1 การใช้โปรแกรมจัดการเอกสารเพื่องานการศึกษา

หลักสูตรที่ 2 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่องานการศึกษา

หลักสูตรที่ 3 Google for Education : Drive และ Docs เพื่อจัดการเอกสาร

หลักสูตรที่ 4 Google for Education : Forms และ Sheets เพื่องานสำรวจข้อมูล

หลักสูตรที่ 5 Google for Education : Site เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในสถานศึกษา

หลักสูตรที่ 6 Google for Education : Classroom เพื่อจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรที่ 7 การสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยไม่เขียนโปรแกรม

หลักสูตรที่ 8 การผลิตสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AUGMENTED REALITY : AR)

หลักสูตรที่ 9 การสร้าง YouTube Channel และ QR Code เพื่อการศึกษา

หลักสูตรที่ 10 การออกแบบโมเดลสามมิติสำหรับ STEAM Education

หลักสูตรที่ 11 การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture

หลักสูตรที่ 12 การพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้สามมิติ (Interactive notebook) แบบกระดาษ

หลักสูตรที่ 13 การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีทัศน์สร้างบทเรียนทางการศึกษา

หลักสูตรที่ 14 การใช้แอปพลิเคชันบนคลาวด์เพื่อการนำเสนอแบบแอนิเมชั่น

ภาพการอบรม

วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561

วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561