Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ExitExam 2556 ศูนย์ขอนแก่น

ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ได้จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 18 มกราคม 2557