Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะณัฐ สนธิจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะณัฐ สนธิจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถทำคะแนนได้ในระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2014 สำหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีอาจารย์สุชาดา พรหมโคตร เป็นที่ปรึกษา ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คลิกดูภาพทั้งหมดhızlı seo wordpress free themes kalça büyültme hacklink satış elektronik sigara hacklink c99 shell Google