การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

1,801 Views

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.45 น. ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีส่ารสนเทศ และคณะ ได้เปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดการความรู้​ KM​ เรื่อง​ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์​ สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ เพื่อให้บุคลากรสำนักฯ ได้รู้ถึงการบริการ สืบค้นเอกสารออนไลน์ ณ​ ชั้น​ 1​ อาคาร​50​ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ถ่ายรูปรวมผู้เข้าอบรม โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ การจัดการความรู้​ KM​ เรื่อง​ การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์​ สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ​ 30/04/2561

Click >>ดูภาพเพิ่มเติม

 

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์