การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 2564

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิธีการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา