โครงการอบรม”เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

38 Viewsเมื่อวันที่

Read more

โครงการอบรม”การส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลสู่ทักษะการเป็นมืออาชีพด้วยโปรแกรม Canva” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

36 Viewsเมื่อวันที่

Read more

ผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

183 Views ผศ.ดร.คมยุ

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “การออกแบบสื่อและอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva”

786 Viewsประกาศรายชื

Read more

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบริการด้วยความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล (Step plus service in digital age)

600 Views🚩วันที่ 22

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

2,027 Views เมื่อวัน

Read more