โครงการอบรม”เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

39 Views

เมื่อวันที่ 15/03/2567  ที่ผ่านมา ผศ.ดร.คมยุทธ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรม”เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สำหรับ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย || บุคคลภายนอก || นักศึกษา

โดยมี หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.คมยุทธ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15/03/2567 เวลา 08:00 -16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา)
โดยวิทยากร ผศ.ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม และผู้ช่วยวิทยากร ดร.ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์

📸 ภาพเพิ่มเติม Click <<

📲ติดตามข่าวสาร: https://arit.lru.ac.th/

#ARITLRU
#LRU
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แหล่งร่วมวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์