สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ชัยภูมิ ดูงานสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย

1,076 Views

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ชัยภูมิ ดูงานสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย

ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อภินันท์ธนากร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคณะ

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ชัยภูมิ ดูงานสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ชัยภูมิ ดูงานสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย
สำนักวิทยบริการฯ มรภ.ชัยภูมิ ดูงานสำนักวิทยบริการฯ มรภ.เลย

 

ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัด และเข้าศึกษาดูระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง (Data Center) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้งานต่อไป

>>> ดูภาพเพิ่มเติม

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์