ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2,335 Views

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  และได้เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารฯ และหอประวัติ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านระบบห้องสมุดและด้านต่างๆ ร่วมกัน

 

>>ดูคลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

ข่าว/ภาพ สุริยา  ลุนจันทา

 

เพจข่าวจาก :ห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์