ติดต่อเรา

3,024 Views

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Office of Academic Resources and Information Techology

234 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
e-Mail : arit@lru.ac.th
Phone : 0-4281-1072
Fax : 0-4281-1072
Web : http://arit.lru.ac.th
Facebook Page : https://www.facebook.com/arit.lru

โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 ต่อ 0 โทรสาร 0-4281-1143

Share to...