ผู้บริหารสำนัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

1,402 Views

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.49 น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์