มอบกระเช้าขอพรปีใหม่จากท่าน รองวิชาการ มรภ.เลย

1,519 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริการ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้า ขอพรปีใหม่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์