ศึกษาดูงาน ระบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2,779 Views

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในด้านการให้บริการสารสนเทศในเรื่องระบบห้องสมุดอัตโนมัติและการให้บริการด้านอื่นๆ เพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพในด้านการบริการต่อไป

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทัย พิริยะสุรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯให้การต้อนรับ

 

 

>>ดูคลิกดูภาพเพิ่มเติม<<

ข่าว/ภาพ สุริยา  ลุนจันทา

 

 

เพจข่าวจาก :ห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์