ผู้บริหารสำนักฯ เข้าร่วมโครงการเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

55 Views ผศ.ดร.คมยุท

Read more

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง “การออกแบบสื่อและอินโฟกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva”

673 Viewsประกาศรายชื

Read more

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การบริการด้วยความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล (Step plus service in digital age)

522 Views🚩วันที่ 22

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์

1,962 Views เมื่อวัน

Read more