คู่มือกระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สู่มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 B2

400 Views
  • Version
  • Download 11
  • File Size 437.92 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19/06/2020
  • Last Updated 19/06/2020

คู่มือกระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา สู่มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 B2

คู่มือกระบวนการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สู่มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 B2

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์