ถ่ายทอดสดงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559

1,822 Views

เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานเทศ ให้บริการการถ่ายทอดสดงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์