สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมอบหน้ากาก Face Shield สู้โควิด-19

2,626 Views


เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริการ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลเลย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัลเลย ใช้ในการปฏิบัติงานสู้โรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

Share to...

suriya lunchanta

ว่าที่ รต.สุริยา ลุนจันทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์