การจัดการความรู้ (KM)เรื่องการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

39 Viewsเมื่อวันที่

Read more

โครงการพัฒนาครูประจำการโดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

141 Views หลักการและ

Read more